Privacyverklaring

Privacyverklaring

Lidwordeninamsterdam.nl en de Lid Worden In Amsterdam campagne zijn initiatief en onderdeel van de Amsterdamse Kamer van Verenigingen, hierna te noemen AKvV. De AKvV is gevestigd te Nieuwe Achtergracht 170, 1018 WV Amsterdam en staat bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam geregistreerd met KvK-nummer 34154330.

Welke gegevens

De AKvV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Lid Worden In Amsterdam en daarmee de AKvV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de AKvV verstrekt. De AKvV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres, waarbij het laatste octet gemaskeerd is

Doel en gebruikt

De AKvV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden of als u dit verzocht heeft via het contactformulier dan wel per elektronische mail.

Daarnaast kan de AKvV uw persoonsgegevens gebruiken om inzicht te krijgen in de statistieken betreffende de pagina bezoeken op de website http://www.lidwordeninamsterdam.nl/ en de direct daaraan verbonden adressen en webpagina’s. Dit is hieronder nader beschreven.

Bij de kieswijzer op http://www.lidwordeninamsterdam.nl/kieswijzer/ kan indien gewenst een e-mailadres worden opgegeven waar de resultaten naar verzonden worden. Dit e-mailadres wordt eenmalig voor dit doel gebruikt en wordt niet opgeslagen door de AKvV.

Bewaartermijn

De AKvV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Gegevens betreffende het gebruik van de website en de bezochte pagina’s worden geanonimiseerd maximaal 14 maanden bewaard.

Derden

De AKvV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitegebruik statistieken en cookies

Op de website van Lid Worden In Amsterdam en daarmee de AKvV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De AKvV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Aan derden kunnen echter wel het totaal aantal websitebezoekers en paginabezoeken gedeeld worden. Deze gegevens zijn volledig anoniem en geven enkel inzicht in de drukte op de website.

Google Analytics

De AKvV maakt gebruik van Google Analytics op haar websites, waaronder lidwordeninamsterdam.nl, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van de AKvV bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Hiervoor heeft de AKvV een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Voor het verkrijgen van informatie wordt gebruik gemaakt van Google Analytics-cookies.

De aldus verkregen informatie, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), waarvan het laatste octet gemaskeerd is, wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan de AKvV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De AKvV heeft hier geen invloed op.

De AKvV heeft Google geen toestemming gegeven om via de AKvV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De AKvV heeft de functie ‘gegevens delen’ in Google Analytics uitgeschakeld.

Recht tot inzage

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar bestuur@akvv.nl. De AKvV  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

De AKvV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de AKvV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de AKvV op via bestuur@akvv.nl. www.lidwordeninamsterdam.nl is een website van De Amsterdamse Kamer van Verenigingen (AKvV). De AKvV is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Nieuwe Achtergracht 170, 1018 WV Amsterdam

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 34154330

Telefoon: +31 6 52 40 73 23

E-mailadres: bestuur@akvv.nl